Strategische opgaven

Samen sterk in de regio

Omschrijving

Onze gemeente gaat uit van eigen kracht in het bestuur en de organisatie en het behoud van een eigen identiteit. De afgelopen jaren is de wereld om ons heen flink veranderd en zullen we als gemeente een visie moeten vormen op onze positionering in de regio. Rondom de opgaven waar we voor staan en de extra taken die we hebben gekregen, kijken we naar hoe sterk ons vermogen is om dit takenpakket op te pakken.

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)

Als zelfstandige gemeente zijn we goed in het herkennen van de meerwaarde van een samenwerking. We kijken zowel naar het regionale als het lokale belang om de opgaven waar we met z’n allen voor staan te realiseren. Samenwerking gaat over geven en nemen en onze eigen verantwoordelijkheid pakken. We weten wat voor gemeente we willen zijn en positioneren ons als zodanig.

Externe ontwikkelingen

De laatste jaren zijn er meer en complexere opgaven naar de gemeenten overgegaan met een korting op het budget. Om de complexe opgaven te kunnen volbrengen binnen het beperkte budget en met voldoende strategisch vermogen om zelfstandig te kunnen blijven, zien we steeds meer aandacht voor (regionale) samenwerking. We zien ook dat meer kleinere gemeenten de laatste jaren fuseren om te kunnen voldoen aan het gevraagde strategische vermogen.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

  • Coalitieakkoord Buren 'Daadkrachtig en kerngericht 2020-2022'
  • Bestuurlijk richting Buren
  • Onderzoek Berenschot SWOT

2020
2017
2021

Risico's

Wanneer we als gemeente niet voldoende bestuurskracht laten zien aan de provincie, kan de provincie onze gemeente onder een hogere mate van toezicht zetten. Door de toenemende financiële druk op gemeenten en de kosten van de coronacrisis wordt het uitdagender om de maatschappelijke opgaven op te pakken en te financieren. Hierdoor wordt de druk op onze bestuurskracht groter.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21