Paragrafen

Wat is een paragraaf?

Naast de programma's is het verplicht om zeven programma overstijgende paragrafen in de begroting op te nemen. De informatie over deze onderwerpen is vaak versnipperd in de begroting opgenomen. De paragrafen zijn eigenlijk dwarsdoorsnedes van de verschillende programma's en taakvelden.

De op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zeven verplichte paragrafen zijn:

  • lokale heffingen
  • weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • onderhoud kapitaalgoederen
  • financiering
  • bedrijfsvoering
  • verbonden partijen
  • grondbeleid
Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21