Strategische opgaven

Kerngericht werken

Omschrijving

Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden. We willen samen met inwoners werken aan de leefbaarheid in de verschillende kernen. Dat doen we al een aantal jaren en we bereiken mooie resultaten. We willen hier verder aan bouwen. Kerngericht werken vraagt van ons een open houding en goede communicatie. De komende jaren ontwikkelen we ons hierin verder op basis van de Visie Kerngericht werken 2020-2023. De uitvoering staat al beschreven in het uitvoeringsplan Kerngericht Werken 2021-2023.

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)

We werken met inwoners aan de leefbaarheid in de vijftien verschillende kernen van onze gemeente. Dit doen we door maatwerk te leveren naar de kernen: niet iedere kern is hetzelfde. We streven ernaar om zoveel mogelijk samen met inwoners keuzes te maken. Ook bieden wij ruimte aan inwoners en partners om zelf met initiatieven te komen en deze te realiseren. Uitgangspunt is dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden.

Externe ontwikkelingen

De relatie tussen inwoners en de overheid verandert. Inwoners voelen zich betrokken bij hun samenleving, kern en buurt en denken mee over hun leefomgeving. Waar voorheen de overheid meer bepalend was, willen inwoners nu meer het heft in eigen handen kunnen nemen. De terugtrekkende overheid vraagt om een grotere rol van inwoners.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

  •   Visie kerngericht werken 2020-2023
  •   Uitvoeringsplan Kerngericht Werken 2021 - 2023

2020
2021

Risico's

De Coronacrisis is van invloed geweest op de manier waarop wij inwoners konden bereiken. Fysieke bijeenkomsten waren in 2021 beperkter mogelijk. Daarom organiseerden wij participatie steeds vaker digitaal. Wij verwachten dat in 2022 de invloed en beperkingen door COVID-19 een stuk geringer zal zijn. Het risico dat we inwoners niet goed kunnen bereiken verwachten wij voor 2022 dan ook een stuk kleiner.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21