Home

Bijlagen

In onze begroting nemen we ook bijlagen op. Deze zijn niet verplicht voorgeschreven in het kader van het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). In iedere geval niet in deze vorm. Sommige bijlagen brengen we conform BBV wel per programma in beeld, maar presenteren wij hier nog in z'n totaliteit, bijvoorbeeld de bijlage reserves en voorzieningen. Sommige bijlagen zijn op uw verzoek en sommige bijlage zijn 'nice to have'. Wij presenteren u de volgende bijlagen:

  • Personeel en organisatie;
  • Meerjareninvesteringen;
  • Reserves en voorzieningen;
  • Subsidies;
  • Algemene uitkering;
Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21