Strategische opgaven

Wat is een strategische opgave?

Een strategische opgave is een meerjarig, programma overstijgend thema. Strategische opgaven gaan over meerdere programma’s. De strategische opgaven zijn bedoeld om op een andere manier naar de informatie uit verschillende programma's te kijken. Het is een ander informatieniveau, een thematische weergave van informatie uit verschillende programma's. Omdat u op programmaniveau autoriseert staan alle activiteiten die van toepassing zijn op een strategische opgave ook bij het betreffende programma.

Voor 2022 (en volgende jaren) hebt u de volgende zes strategische opgaven vastgesteld:

  • Samen sterk in de regio
  • Kerngericht werken
  • Duurzaamheid
  • Transformatie sociaal domein
  • Dienstverlening
  • Omgevingswet

Per strategische opgave presenteren wij de hoofddoelstelling, ontwikkelingen, beleidskaders en risico's. De ontwikkelingen gaan over nieuwe externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de strategische opgave. Bij de beleidskaders presenteren wij het door u vastgestelde beleid voor de strategische opgave. De risico’s zijn de belangrijkste risico’s die voor de strategische opgave gelden.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21