Home

Bijlagen

Overzicht uitkering Gemeentefonds

2021

2022

2023

2024

2025

in €

Uitkeringsfactor

1,690

1,754

1,762

1,782

1,820

Eigen middelen

-3.987.082

-4.114.299

-4.160.983

-4.211.499

-4.267.594

Inkomen en participatie

4.260.688

4.050.089

3.985.530

4.031.697

4.065.694

Samenkracht en burgerparticipatie

695.111

626.097

631.437

641.715

658.906

Jeugd

6.291.266

7.028.744

5.339.239

5.390.860

5.496.464

Maatschappelijke ondersteuning

9.590.179

9.944.660

10.130.297

10.351.057

10.672.987

Volksgezondheid

211.661

228.898

223.296

226.596

232.356

Educatie

2.221.198

2.279.080

2.282.323

2.306.465

2.357.160

Cultuur en ontspanning

4.949.506

5.070.547

5.028.922

5.117.585

5.257.945

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

8.095.710

8.419.398

8.515.510

8.670.279

8.911.677

Riolering en reiniging

-997.804

-1.087.040

-1.099.795

-1.120.289

-1.152.375

Openbare orde en veiligheid

2.579.574

2.689.317

2.715.945

2.761.402

2.832.147

Bestuur en algemene ondersteuning

3.354.910

3.575.635

3.627.809

3.704.435

3.819.096

Totaal

37.264.917

38.711.126

37.219.530

37.870.305

38.884.464

De uitkering Gemeentefonds bestaat uit:

Algemene uitkering

33.729.787

35.609.214

34.275.648

34.925.666

35.980.813

Integratie-uitkeringen

2.966.400

2.705.151

2.649.075

2.649.832

2.611.844

Decentralisatie-uitkeringen

568.730

396.761

294.807

294.807

291.807

37.264.917

38.711.126

37.219.530

37.870.305

38.884.464

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21