Doelenboom

Programma's

Alle programma's

subdoelstellingen, BBV indicatoren en indicatoren

1. Wonen, werk en recreatie

1.3 Inwoners en bezoekers beoordelen onze recreatieve mogelijkheden minimaal met een 6

subdoelstelling

1.4 Van alle aanvragers voor een omgevingsvergunning is 85% (zeer) tevreden over de gevolgde procedure

subdoelstelling

2. Fysieke leefomgeving

3. Sociaal domein

4. Sport, cultuur en onderwijs

4.2 Inwoners beoordelen het kunst- en cultuuraanbod met minimaal een 5

subdoelstelling

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

6. Bedrijfsvoering (inclusief algemene dekkingsmiddelen)

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21