Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Salarissen

5.531

5.957

6.127

6.127

6.127

6.127

Archief

276

270

280

285

291

298

Communicatie

76

53

53

53

53

53

Financiën

-17

84

84

84

84

84

Huisvesting en facilitaire zaken

620

712

786

782

800

827

Informatievoorziening en automatisering

857

833

1.037

1.145

1.203

1.262

Informatieveiligheid

22

32

32

32

32

32

Inkoop

331

209

203

206

209

209

Vastgoed

95

96

85

85

85

85

Overige overhead

179

326

95

14

14

14

Personeel en organisatie

479

410

413

418

418

418

Totaal 0.4 Overhead

8.662

9.622

9.781

9.942

10.026

10.118

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21