Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Autonome ontwikkelingen

-256

-655

-562

-907

Bestaand beleid - actualisatie

113

348

521

895

Nieuw beleid - 1. Wettelijk

-135

3

3

3

Nieuw beleid - 2. Noodzakelijk

-397

-362

-362

-362

Nieuw beleid - 3. Wenselijk

-82

71

226

386

Totaal mutaties begroting

-757

-595

-174

15

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21