Home

Programmaplan

Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Onze begroting bevat zes programma’s:

  1. Wonen, werk en recreatie
  2. Fysieke leefomgeving
  3. Sociaal domein
  4. Sport, cultuur en onderwijs
  5. Inwoners, bestuur en veiligheid
  6. Bedrijfsvoering

Per programma noemen wij een hoofddoelstelling, externe ontwikkelingen, beleidskaders en risico’s. De hoofddoelstelling is een algemene doelstelling en heeft gaat over alle aspecten van het programma. De ontwikkelingen gaan over nieuwe externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het programma, te behalen resultaten en uit te voeren activiteiten. Bij de beleidskaders presenteren wij het door u vastgestelde beleid. Bij de risico’s presenteren wij de belangrijkste risico’s die voor het programma gelden.

Elk programma geeft verder antwoord op de vraag 'wat willen we?'. Dit doen wij door het opnemen van concrete subdoelstellingen, meetbaar gemaakt aan de hand van maatschappelijke effecten en indicatoren. Om te kunnen toetsen of wij de goede dingen doen en deze op de goede manier doen vragen wij onze inwoners naar een waardering voor onze prestaties. Vervolgens beschrijven wij per programma wat we doen om de subdoelstelling te bereiken en wat het kost.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21