Home

Bijlagen

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Fte

Totaal Werkgevers Lasten

I. Personeel

Medewerkers ambtelijke organisatie

154,5

12.770

Domein Ruimte

37,7

3.199

Domein Dienstverlening

39,6

3.037

Domein Sociaal domein

41,3

3.277

Domein Bedrijfsvoering

22,7

1.943

Staf

13,2

1.314

Voormalig Personeel

0,0

5

Voormalig personeel

0,0

5

TOTAAL PERSONEEL

154,5

12.775

II. Bestuur

Gemeenteraadsleden (aantallen)

21,0

300

Griffie

3,1

312

Burgemeester en Wethouders

4,5

463

Voormalig bestuur / gepensioneerden

78

TOTAAL BESTUUR

28,6

1.153

TOTAAL GENERAAL

183,1

13.928

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21