Home

Financiële begroting

In onze begroting heeft het beleid een centrale plaats. Het beleid is verwerkt bij de strategische opgaven en programma's. Dit financiële deel betreft de cijfermatige uitwerking van dit beleid. In de Financiële begroting bieden wij u financieel inzicht in effecten van het beleid. Dit doen wij op basis van een aantal overzichten en toelichtingen. Deze zijn deels verplicht voorgeschreven in het kader van het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV).

In dit hoofdstuk gaan wij onder andere in op de beleidskaders, de financiële ontwikkelingen ten op opzichte van de tweede bestuursrapportage en eventuele overige ontwikkelingen. Verder bieden wij u inzicht in de financiële hoofdlijnen van deze begroting, inclusief toelichtingen. Deze presenteren wij in de volgende overzichten:

  • Kaders en uitgangspunten;
  • Autorisatie;
  • Financieel meerjarenperspectief;
  • Financiële ontwikkelingen;
  • Overzicht van baten en lasten naar taakvelden;
  • Overzicht van incidentele baten en lasten;
  • Geprognosticeerde balans;
  • EMU-saldo;
  • Overzicht overhead;
  • Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.
Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21